Zarejestruj się / Moje konto

Grenke Leasing

Jak poradzić sobie z lawinowym wzrostem ilości danych?

Lawinowy wzrost ilości informacji zwiększa objętość danych przechowywanych w poszczególnych systemach pamięci masowej, co powoduje większe zakłócenia wskutek planowanych i nieplanowanych przestojów.

 

Technologia klastrów pamięci masowej ETERNUS umożliwia niewidoczne dla aplikacji przełączanie z jednej macierzy pamięci masowej na inną, w przypadku gdy jeden z systemów przestaje działać. To przełączanie może być inicjowane automatycznie w razie awarii systemu albo ręcznie w celu wykonania czynności serwisowych lub przy niewielkich anomaliach. Tworzenie kopii lustrzanych w czasie rzeczywistym i niezauważalne przełączanie z jednego systemu na inny zapewnia pełną ochronę zasobów danych i pozwala uniknąć zakłóceń w procesach biznesowych. Eliminuje też potrzebę wprowadzania warstwy wirtualizacji pamięci masowej.

Stosowanie w macierzy RAID dysków o większej pojemności zwiększa ryzyko utraty danych w czasie bieżącej eksploatacji. Odtwarzanie dysku w systemie produkcyjnym może trwać wiele godzin, a nawet dni. Czas ten wydłuży się jeszcze bardziej, gdy staną się dostępne nowe dyski o większej pojemności. W rezultacie rośnie prawdopodobieństwo awarii drugiego dysku w grupie RAID przed zakończeniem odtwarzania, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. Nowa funkcja ETERNUS Fast Recovery wykorzystuje zarezerwowane obszary na dyskach w macierzy RAID zamiast wydzielonego dysku rezerwy aktywnej. Dzięki temu operacje zapisu mogą być rozproszone na wielu dyskach, co dziesięciokrotnie skraca czas odtwarzania . Przykładowo czas odtwarzania dysku 2 TB można skrócić czterokrotnie — z 6 godzin do 90 minut.

Duża ilość danych w jednym systemie pamięci masowej może powodować konflikty między różnymi aplikacjami związane z wydajnością podsystemu we-wy. Zautomatyzowana funkcja ETERNUS Quality of Service (auto QoS) umożliwia administratorom pamięci masowej zagwarantowanie wymaganego czasu reakcji w odniesieniu do najważniejszych danych, gdy system jest mocno obciążony. Dzięki nowym rozszerzeniom administratorzy mogą wybrać jeden z trzech poziomów priorytetu lub ustawić docelowy czas reakcji dla określonych woluminów danych. Jeżeli żądany czas reakcji nie może być uzyskany przez przydzielanie przepustowości, wolumin jest automatycznie przenoszony do szybszej warstwy pamięci masowej, na przykład wykorzystującej dyski SSD.

Jest to pierwsze na rynku rozwiązanie, w którym zarządzanie poziomem jakości usług (QoS) obejmuje w pełni zintegrowane tworzenie warstw pamięci masowej. Po prostym ustawieniu docelowych czasów reakcji system wykonuje wszystkie kroki optymalizacji. Złożone czynności dostrajania są ograniczone do minimum, a poziomy usług mogą być dostosowane do potrzeb biznesowych.

ul. Wrocławska 35-37
62-800 Kalisz
tel: 62 741 22 52
fax: 62 753 48 67

Wszystkie kategorie produktów: