Zarejestruj się / Moje konto
Grenke Leasing

Chmura, która ułatwia klientom zwiększenie innowacyjności i prężności biznesowej

Po roku od globalnego zapoczątkowania inicjatywy FUJITSU Cloud Initiative firma Fujitsu jeszcze silniej angażuje się w udostępnianie klientom na całym świecie płynących z przetwarzania w chmurze korzyści — większej innowacyjności, opłacalności i prężności biznesowej. W związku z tym tworzy niezwykle szeroką ofertę obejmującą rozwiązania IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) i SaaS (Software as a Service) oraz usługi integracji przetwarzania w chmurze (Cloud Integration Services). Po podjęciu decyzji o zainwestowaniu około 2 mld USD w ciągu dwóch lat w innowacyjność biznesową i społeczną oraz zwiększenie globalnego potencjału dostaw firma Fujitsu wprowadza na rynek nowe produkty, zdobywając nowe obszary i nowych klientów.

Firma analityczna Frost & Sullivan prognozuje1, że wartość rynku przetwarzania w chmurze wzrośnie z szacunkowego poziomu 36 mld USD w roku 2013 do około 86 mld USD w roku 2016. Złożona roczna stopa wzrostu tego rynku wynosi 33,4%. Segment PaaS stale się rozwija, a SaaS jest wciąż najpopularniejszą wśród użytkowników usługą dostępną w chmurze. Przewiduje się, że usługi IaaS w latach 2013-2016 będą się rozwijać w tempie 40% rocznie.

Firma Fujitsu wspiera swoich klientów na każdym etapie wdrożenia przetwarzania w chmurze. W swojej strategii koncentruje się na rozszerzaniu oferty, ułatwianiu wdrażania technologii chmury obok tradycyjnych systemów oraz spójnym zarządzaniu hybrydowym środowiskiem informatycznym. Dzięki bogatemu doświadczeniu we wdrażaniu innowacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań teleinformatycznych oraz nieustannym inwestowaniu w tego rodzaju rozwiązania firma Fujitsu zdołała ujednolicić i rozszerzyć swoją globalną ofertę usług przetwarzania w chmurze o elementy opracowane i z powodzeniem wdrożone w różnych regionach na całym świecie.

Szczegółowe elementy chmury:

FUJITSU Cloud IaaS Trusted Public S5. Usługa dostępna globalnie, za pośrednictwem siedmiu centrów przetwarzania danych w sześciu krajach. W 2013 r. nastąpił wzrost pojemności o 38%, a w 2014 r. przewiduje się wzrost o dalsze 77% dzięki dwóm kolejnym centrom przetwarzania danych (jednemu w Wielkiej Brytanii i jednemu w Stanach Zjednoczonych). Wielu klientów chce mieć system odtwarzania po awarii obsługujący kluczowe aplikacje, często działający w tym samym kraju, a także pozwalający rozwiązać problemy z przechowywaniem danych. Nowe centra przetwarzania danych będą świadczyć usługi zaufanej chmury publicznej, co umożliwi spełnienie takich wymagań.

 

FUJITSU Cloud IaaS Private Hosted. Usługa dostępna na całym świecie. W porównaniu z rokiem 2012 nastąpił wzrost pojemności o 88%. Przybyły cztery nowe centra przetwarzania danych (w Kanadzie, Tajlandii, Hiszpanii i Portugalii). Ponadto dotychczasowe centra w Australii, Chinach i Finlandii zostały rozbudowane, co umożliwiło znaczne zwiększenie sprzedaży w 2013 r., zwłaszcza na rynku północnoamerykańskim. Na rok 2014 Fujitsu planuje nowe wdrożenia usług IaaS Private Hosted w dwóch nowych lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych (na Wybrzeżu Wschodnim i Zachodnim) oraz dodatkowe wdrożenia w sześciu lokalizacjach w Europie i Azji, a także rozbudowę trzech dotychczasowych centrów.

 

FUJITSU Cloud PaaS RunMyProcess. Usługa dostępna obecnie globalnie jako kluczowy składnik platformy nowej generacji oraz usług integracji systemów i outsourcingu Fujitsu, w wyniku przejęcia firmy RunMyProcess w kwietniu 2013 r. Wykorzystując platformę chmury, która usuwa bariery techniczne utrudniające transformację cyfrową, Fujitsu umożliwia klientom szybkie tworzenie nowych, połączonych systemów, które zapewniają korzyści nowego typu z digitalizacji procesów u klienta — w chmurze i w środowiskach mobilnych. Dalekowzroczność tego przejęcia i wynikające stąd możliwości udostępniania klientom Fujitsu modeli biznesowych nowej generacji zostały ostatnio docenione przez firmę Frost & Sullivan w postaci globalnej nagrody w kategorii korzyści dla klienta za rok 2014 (Frost & Sullivan 2014 Global Award for Customer Value Leadership). Wchodząca w skład grupy Fujitsu firma RunMyProcess odnotowała znaczny wzrost wielkości przedsiębiorstw wykorzystujących jej platformę. Po ostatnich wdrożeniach korzystają z niej już dziesiątki tysięcy użytkowników na całym świecie.

 

FUJITSU Cloud IT Management as a Service. Usługa dostępna globalnie, jako jedyna na świecie zapewniająca ujednolicone podejście do zarządzania infrastrukturą informatyczną jako usługi (IT Management as a Service) — we współpracy z firmą CA Technologies. Obecnie dostępna jest generacja 7.5 usługi monitorowania. Latem 2014 r. będzie udostępniona nowa wersja stanowiska obsługi (Service Desk), co znacznie rozszerzy gamę oferowanych korzyści i możliwości jednolitego zarządzania usługami.

 

FUJITSU Cloud Backup as a Service. Usługa udostępniana na całym świecie. Obejmuje tworzenie kopii zapasowych dla środowisk tradycyjnych oraz środowisk przetwarzania w chmurze — we współpracy z firmą EVault. Nowością jest urządzenie do ochrony danych w połączeniu z chmurą, które umożliwia przechowywanie danych w określonej lokalizacji. Pozwala to klientom spełniać konkretne wymagania dotyczące zasad nadzoru nad danymi i zgodności z przepisami oraz elastycznie stosować rozwiązanie do odtwarzania danych.
-    Private Cloud Infrastructure. Zestaw zaprezentowany w listopadzie 2013 r. zostanie w 2014 r. rozszerzony o dalsze rozwiązania oparte na oprogramowaniu Fujitsu, OpenStack i VMware. Będą one dostępne jako zintegrowane systemy lub architektury referencyjne.

 

FUJITSU Cloud Managed Hosting. Oferta mająca na celu zagospodarowanie kształtującego się rynku o silnych tendencjach wzrostowych. Obejmuje usługi zarządzane, które umożliwiają klientom optymalne wykorzystanie inwestycji w rozwiązania Fujitsu Cloud IaaS lub Private Cloud Infrastructures, bez potrzeby zarządzania samą infrastrukturą i powiązanymi z nią zasobami, takimi jak system operacyjny, baza danych i zabezpieczenia. Ta usługa będzie w 2014 r. dostępna w większej liczbie krajów. W krajach, w których jest już dostępna, jej popularność szybko rośnie.

 

FUJITSU Cloud Integration Platform. Platforma zaprezentowana wstępnie przez Fujitsu w listopadzie 2013 r. jako rozwiązanie ułatwiające klientom zarządzanie hybrydowym środowiskiem informatycznym, obejmującym chmurę i systemy tradycyjne. FUJITSU Cloud Integration Platform umożliwi klientom wdrożenie potrzebnych usług przetwarzania w chmurze, świadczonych przez Fujitsu lub inne firmy, a następnie agregację i integrację współistniejących systemów opartych na chmurze i zainstalowanych na miejscu oraz spójne zarządzanie nimi. Rozwiązanie to umożliwi stosowanie wymaganych poziomów nadzoru i kontroli do wszystkich usług informatycznych przy znacznie zmniejszonych kosztach zarządzania operacyjnego. Fujitsu planuje stopniowe upowszechnienie tej platformy na całym świecie z wykorzystaniem programu Early Adopter (dla najbardziej zainteresowanych klientów).

ul. Wrocławska 35-37
62-800 Kalisz
tel: 62 741 22 52
fax: 62 753 48 67

Wszystkie kategorie produktów: