Zarejestruj się / Moje konto
Grenke Leasing

Technologia nowej generacji dla przetwarzania danych

W roku 2015 pojawi się technologia nowej generacji dla centrów przetwarzania danych!

Firma Fujitsu poinformowała także o prowadzonych wspólnie z Intelem pracach nad wykorzystaniem przełomowej technologii Silicon Photonics do uzyskania technologii nowej generacji dla centrów przetwarzania danych. Przewiduje się, że pozwoliłoby to 50-krotnie zwiększyć przepustowość danych i zmniejszyć opóźnienie systemu. Dzisiejsze typowe konfiguracje serwerów mają nadmiar funkcji i słabo wykorzystują zasoby. Systemy Fujitsu oparte na technologii Silicon Photonics — które według planów będą dostępne w sprzedaży w najbliższych 12 miesiącach — zmienią podejście do budowy i eksploatacji centrów przetwarzania danych w przedsiębiorstwach.

Tak duży wzrost wydajności otwiera nowe horyzonty w dziedzinie przetwarzania wielkich zbiorów danych. Ponadto radykalnie zmieni się sposób projektowania centrów przetwarzania danych — na rzecz dynamicznych pul zasobów, które zapewniają użytkownikom zgodny z ich potrzebami dostęp do funkcji obliczeniowych, przetwarzania danych, sieci i pamięci masowej. Poszczególne elementy zostaną rozdzielone, ponieważ Silicon Photonics może przesyłać dane na odległość do 300 metrów bez zauważalnego pogorszenia wydajności.

Możliwość wyeliminowania wąskich gardeł wydajności, które zakłócają pracę centrów przetwarzania danych, jest szczególnie istotna w przypadku przetwarzania wielkich ilości danych, liczonych w petabajtach. Zastąpienie tradycyjnych połączeń między komponentami centrum przetwarzania danych połączeniami fotonicznymi pozwala nawet 50-krotnie zwiększyć szybkość przenoszenia danych w pracujących systemach w porównaniu z dzisiejszą najnowocześniejszą technologią Fiber Channel 16 GB. Pule zasobów mogą być niezależnie optymalizowane w celu uzyskania najlepszej kombinacji wydajności, gęstości, sprawności energetycznej i kosztów.

Ta niemal nieograniczona przepustowość pozwala optymalnie wykorzystywać zasoby serwerów przy zastosowaniu bezpośredniego dostępu do pamięci SCM (Storage Class Memory) podłączonej do różnych węzłów serwerowych przez łącza Silicon Photonics. Zapewni to ogromne zwiększenie wydajności we wszystkich środowiskach z intensywnym wykorzystywaniem danych, takich jak klastry i bazy danych działające w pamięci. Naszym celem jest wyeliminowanie wydzielonej pamięci masowej i przejście na duże, nadmiarowe pule SCM o dużej dostępności, które mogą być adresowane przez obciążenia jednostki centralnej za pomocą operacji Store.

ul. Wrocławska 35-37
62-800 Kalisz
tel: 62 741 22 52
fax: 62 753 48 67

Wszystkie kategorie produktów: