Zarejestruj się / Moje konto
Grenke Leasing

Zintegrowane tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja

Zgodnie z przyjętą przez Fujitsu zasadą dostarczania rozwiązań pamięci masowej ukierunkowanych na potrzeby przedsiębiorstw system ETERNUS CS8000 może dostosowywać zasoby do potrzeb biznesowych, co ma istotne znaczenie wobec szybkiego wzrostu ilości danych i wysokich wymagań dotyczących poziomu usług informatycznych.

 

Ten elastyczny system pozwala tworzyć wyspecjalizowane rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, przechowywania plików w warstwie drugiej oraz archiwizacji, a także umożliwia konsolidację złożonych środowisk tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji w jednym, uniwersalnym urządzeniu do ochrony danych. Jego architektura — skalowalna w zakresie od 7 terabajtów do 22,2 petabajta — pozwala przedsiębiorstwom radzić sobie nawet z bardzo dużym wzrostem ilości danych. Nie ma potrzeby kupowania dodatkowego systemu pamięci masowej na kopie zapasowe — gdy ilość danych rośnie, wystarczy dodać potrzebną pojemność lub element zwiększający wydajność do urządzenia ETERNUS CS8000.

„Dawniej do archiwizacji nie przywiązywano dużej wagi, ale obecnie przedsiębiorstwa i instytucje doceniają korzyści, jakie niesie możliwość przeniesienia danych z pamięci masowej online do archiwum. Ulepszone urządzenie Fujitsu ETERNUS CS8000 to zoptymalizowany system pamięci masowej, który umożliwia realizację tego celu oraz zmniejszenie kosztów. Pozwala także zwolnić miejsce w produkcyjnych systemach pamięci masowej ze świadomością, że dane zarchiwizowane są chronione i w razie potrzeby mogą być łatwo dostępne”.

Dane przechowywane w archiwum często nie są chronione, ponieważ nie są objęte procesem tworzenia kopii zapasowych. Nowa wersja urządzenia ETERNUS CS8000, która zapewnia kompleksowe odtwarzanie danych po awarii, dodatkowo usuwa tę lukę dzięki funkcji zintegrowanego, automatycznego tworzenia kopii zapasowych archiwum i plików przechowywanych w warstwie drugiej. Umożliwia to zwiększenie dostępności oraz ochronę danych zarchiwizowanych przedsiębiorstwa, na przykład przed błędami użytkowników. W porównaniu z wykorzystywaniem do ochrony archiwów zewnętrznego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, które może być złożone i często pochłania wiele zasobów, zintegrowane rozwiązanie ETERNUS CS8000 znacznie zmniejsza koszty i pracochłonność zarządzania oraz wymagania dotyczące pojemności.

Aby umożliwić korzystanie z zaawansowanych funkcji klasy korporacyjnej także w centrach przetwarzania danych przedsiębiorstw średniej wielkości, firma Fujitsu wyposażyła model klasy podstawowej ETERNUS CS8200 w niektóre możliwości dotychczas dostępne tylko w modelach klasy wyższej. Dostępny jest nowy model NAS klasy podstawowej do archiwizacji i przechowywania plików w warstwie drugiej, w tym ze zintegrowanym tworzeniem kopii zapasowych.

ul. Wrocławska 35-37
62-800 Kalisz
tel: 62 741 22 52
fax: 62 753 48 67

Wszystkie kategorie produktów: