Zarejestruj się / Moje konto
Grenke Leasing

Fujitsu ustanowił nowe rekordy świata

Fujitsu ustanowił nowe rekordy świata w testach wydajności dotyczących wirtualizacji centrum przetwarzania danych i przetwarzania transakcji online. Dowodzą one, że jej serwery PRIMERGY i nowe systemy o znaczeniu krytycznym są dominują na rynku pod względem wydajności. Nowe testy wzorcowe VMware VMmark1, przeprowadzone z użyciem dobranych konfiguracji z serwerem FUJITSU PRIMEQUEST 2800E, uwidoczniają prymat Fujitsu w dziedzinie wirtualizacji w kilku klasach podstawowych.

PRIMEQUEST 2800E ustanawia rekordy także w konfiguracjach typu „uniform-hosts” jako najlepszy serwer dwugniazdowy wykorzystujący cztery partycje dwuczęściowe w jednym systemie2. Ponadto serwer ten pobił rekord świata w teście VMmark z czterema partycjami czteroczęściowymi w dwóch serwerach3. Wyniki te potwierdzają możliwość osiągnięcia znakomitej elastyczności i efektywności z zastosowaniem partycjonowania sprzętowego oraz dużą przewagę firmy Fujitsu nad jej najbliższymi konkurentami.

Oprócz tego PRIMEQUEST 2800E ustanowił nowy rekord świata w teście TPC-E4, uzyskując wynik 8582,52 tpsE i wskaźnik cena/wydajność 205,43 USD/tpsE (dane dostępne 1 maja 2014 r.).

Te imponujące wyniki serwera PRIMEQUEST 2800E dowodzą, że jest to idealny system do wykonywania aplikacji o znaczeniu krytycznym, obsługi dużych baz danych i analizy w czasie rzeczywistym. Zadania te wymagają wysokiej wydajności oraz dostępności porównywalnej z systemami uniksowymi. Te zaawansowane funkcje zapewniają wyjątkową niezawodność platformy, z innowacyjnym zapobieganiem błędom i funkcjami samouzdrawiania — przy elastyczności i niskich kosztach architektury x86.

ul. Wrocławska 35-37
62-800 Kalisz
tel: 62 741 22 52
fax: 62 753 48 67

Wszystkie kategorie produktów: